Kontakt

 

 

 

 

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO S.C.
Bożena Paździor, Ewa Paździor

Siedziba
ul. Beżowa 12-16
54-046 Wrocław

tel. 71 349 18 88
Filia Mrozów
ul. Wyzwolenia 20
55-330 Miękinia

tel. 71 317 07 24
   
   

 

 

 

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO S.C.
Bożena Paździor, Ewa Paździor
ul. Beżowa 12-16
54-046 Wrocław
tel. 71 349 18 88

aktualizacja 27 01 2016