Piliki do pobrania

 

 

 

 

 

Każdy ubezpieczony może wybrać lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, nie obowiązuje rejonizacja.

Aby zapisać się do naszej przychodni wystarczy przy pierwszej wizycie złożyć deklaracje na drukach dostępnych
w rejestracji, bądź udostępnionych poniżej:

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej oraz
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej oraz
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej oraz
położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 

 

Świadczeniodawca, u którego pacjent był wcześniej zapisany, jest zobowiązany do wydania na wniosek pacjenta,
kopii dokumentacji medycznej. W naszej przychodni też jest to możliwe przy wykorzystaniu następujących dokumentów:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

 

Upoważnienie ogólne do:
* uzyskiwania informacji o stanie zdrowia
i udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
* odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C.
wszystkich wyników badań,
* odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C.
kserokopii całej dokumentacji medycznej
po śmierci pacjenta.
* na osoby trzecie

Upoważnienie jednorazowe do odbioru
wyników badań przez osobę trzecią.

Upoważnienie stałe do odbioru wyników
badań przez osobę trzecią.

Upoważnienie na dziecko / na osobę ubezwłasnowolnioną
* uzyskiwania informacji o stanie zdrowia
i udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
* odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C.
wszystkich wyników badań,
* odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C.
kserokopii całej dokumentacji medycznej
po śmierci pacjenta.
* na osoby trzecie

 

 

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO S.C.
Bożena Paździor, Ewa Paździor
ul. Beżowa 12-16
54-046 Wrocław
tel. 71 349 18 88